24 syyskuun, 2023

Aluevaalit 2022

Eduskunta on kesällä, 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistuksen, että maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja tämän koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee olemaan aluevaltuusto, jonka valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi aluevaaleilla.

Suomen historiallinen ensimmäinen aluevaalit järjestetään 23.1.2022.

Ennakkoäänestys kotimaassa: 12–18.1.2022 ja ulkomailla: 12–15.1.2022.

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Hyvinvointialueiden valtuustot vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevasta päätöksenteosta omalla alueellaan 2022 maaliskuun 1. päivästä alkaen.

Tästä eteenpäin sosiaalipalvelut, perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito yhdistetään ja johdetaan kokonaisuutena. Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa mm äitiysneuvola- ja lastenneuvolapalveluista, kouluterveydenhuollosta, toimentulotuesta ja vaativasta sairaanhoidosta.