25 syyskuun, 2023

Usein kysytyt kysymykset ja Nejdetin vastaukset

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.

Suomen yksi suurimmista ongelmista tulee olemaan lähivuosina terveydenhuolto. Tällä hetkellä jo alalla kova pulaa. Jos terveydenhuoltojärjestelmä ei toimi hyvin, voimme kohdata erittäin suuria ongelmia tulevaisuudessa. Sen takia tästä asiasta on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin. Tällä alalla palkkojen tulee parantaa ja ihmisiä ohjata näihin ammatteihin terveydenhuollon työvoimapulan kuromiseksi.

Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Nyky-järjestelmässä joskus työttömäksi jääminen parempi kuin teet töitä, kun saat melkein saman suurineen rahat ja kaikenlaista tuet. Ihmisiä on ohjattava töihin. Mutta tätä varten pitää tehdä työssä kävijöille veronkevennystä, että työssä kävijät saisivat paremmat palkat puhtaana.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.

Lähitulevaisuudessa monilla palvelualueilla tulee olemaan pulaa henkilöstöstä, kun moni lähtee eläkkeelle. Yhteiskunnan asioiden sujuvuuden kannalta tarvitsemme osaajia ja tekijöitä. Jos Suomessa ei löytyy päteviä ja tarpeeksi työntekijöitä, pakko pitää löytää työmarkkinoilta poistuvan työvoiman korjaajia ulkomailta.  Kannustan työperäistä maahanmuuttoa ja työperäistä maahanmuuttoa varmasti tarvitaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi, mutta nykytilanne on sellainen, että suomessa on liian korkeat verot, suomen ilmasto ja muut asiat, eli en oikeasti usko, että saadaan työperäistä maahanmuuttoa tällä tavalla. Ammattinsa taitavat työntekijät menevät mm Kanadaan, Australiaan, Amerikkaan tai muihin maihin.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.

Vastustan kaikkea, mikä on haitallista ihmisten terveydelle. Meidän on keskityttävä siihen, kuinka voimme pelastaa ihmiset näiltä haitallisilta asioilta.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.

Valtaosa väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Monilla maaseutualueilla on myös ongelmia mm, palveluiden saavutus jne, koska ihmisiä on vähän. Meidän on kannustettava muuttoliikettä näille maaseutualueille. Asuttamisen pitäisi olla helppoa jokaiselle Suomen alueelle.

Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hidastamisessa, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia.

Suomi on pieni maa ja ympäristöasiat ovat muutenkin hyvässä kunnossa. En usko, että Suomen pitäisi edelläkävijä ilmastonmuutoksen hidastamisesta. 

Suomeen tulisi sijoittaa pysyvä Naton tukikohta.

Ei missään nimessä Naton tukikohta Suomeen.

Suomen on liityttävä Natoon.

Rehellisesti sanottuna Natossa Amerikan ja muiden suurten valtioiden torvi soi. En pidä mistään järjestöstä, joka on perustettu suurten valtioiden hyväksi. Pienet maat ovat täällä vain alkupaloja. Vaikka kotimaani Turkki on Naton toiseksi suurin maa, silti olen tätä mieltä. En luota täysin. Enkä luota YK järjestön toimintaan. Kaikesta huolimatta kunnioitan ja tuen suomalaisten halua liittyä Naton jäseneksi.

Kun valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja vähentämällä kuin veroja korottamalla.

Turhat menot pois kuin turhasta nostetaan veroja. Suomessa verot muutenkin liian kova.

Valtion on mieluummin otettava lisää velkaa kuin vähennettävä palveluita.

Tietenkin se riippuu mitä palveluita leikataan?? Peruspalvelut kuten terveydenhuolto, opetus, lasten nuorten ja vanhusten hoito jne., ei saa leikata.

Yrityksillä pitää olla vapaus palkata työntekijöitä EU:n ulkopuolelta ilman saatavuusharkintaa.

Mieluummin ensin katsotaan Suomessa olevat työnhakijat. Jos Suomessa ei löytyy pätevä työntekijä totta kai ulkomailta voi palkata ja sen prosessin pitää olla nopea, ilman liika byrokratia ja paperisotaa.

Suomen pitää pystyä karkottamaan nykyistä helpommin rikoksia tehneitä maahanmuuttajia.

Rikolliset saman tien pois Suomesta ja nopeasti.

Dieselin verotusta on alennettava.

Ehdottomasti kyllä.

On hyväksyttävää, että julkisia palveluja on vähemmän syrjäseuduilla.

Haluan, että jokainen Suomen alue on asuttava. Mitä vähemmän palveluita sitä ihmiset karkaavat sieltä pois. Kaupungeissa on liika asukkaita muutenkin ja tulee lisää.

LISÄÄ VASTAUKSIA TULEE